اعطای نمایندگی

پوشاک اسپرت یاران ۱۱۰ به نمایندگان خویش به عنوان شرکای تجاری می نگرد و انعقاد قرار داد را آغاز یک همکاری بلند مدت می پندارد.تجربه سالیان گذشته به ما آموخته است که در اعطای نمایندگی موارد زیر مهم ترین اصول می باشد:

شرایط پذیرش نمایندگی

  1. ۱ – فروشگاه حداقل ۳۰ متر باشد.
  2. ۲ – استفاده از تابلو شرکت اسپرت یاران در سر در فروشگاه .
  3. ۳ – کلیه اجناس باید از شرکت اسپرت یاران تهیه شود.
  4. ۴ –  ۳۰ درصد سودآوری این کسب و کار نسبت حجم فروش . 
  5. ۵ – قیمت فروش در دفتر مرکزی تعیین میگردد.
  6. ۶ – تمامی اقدامات تبلیغاتی باید با مدیریت مجموعه هماهنگ گردد.
  7. ۷ – فروش روزانه باید هر شب به تلگرام << Sportyaran110IT>>  << 09212831710@>> به صورت تلگرام اعلام گردد.
  8. ۸ – ۷ – فروشگاهها باید در خیابان اصلی و مسیر پر تردد باشند.
  9. ۹ – تابلو باید کامپوزیت یا فلکسی باشد.
  10. ۱۰- خرید ماهانه نمایندگی ها از مجموعه باید بیشتر از ۳۰ میلیون تومان باشد.(نسبت به موقعیت زمانی و مکانی شعبه)

روال  کاری دریافت نمایندگی 

      ۱-  تکمیل فرم درخواست نمایندگی .
       ۲-  انجام مذاکرات حضوری با متقاضی توسط دفترمرکزی .
       ۳-  تنظیم پیش نویس قرارداد و بررسی پیشنهادات نماینده .
       ۴-  آموزش کارکنان و راه اندازی آزمایشی .

فرم درخواست نمایندگی