نظرسنجی

برای هدف گذاری در تولیدات و خدمت رسانی مناسب به شما مشتریان محترم اسپرت یاران ۱۱۰

هر کدام از موارد زیر چه اهمیتی برای شما به عنوان مشتری نهایی پوشاک زنانه دارا می باشد؟

Step 1 of 3 - کیفیت پوشاک

33%
  • لطلفت و آسیب نرساندن به بدن
  • آب رفتن یا نرفتن لباس ، پس از شست و شو چقدر برای شما مهم است ؟
  • ثبات در رنگ و زنده بودن رنگ لباس برای شما چقدر مهم است ؟
  • محکم بودن چاپ لباس، شفاف بودن تصاویر